Blaus comunicació + participació

PROJECTE: Disseny i programació web responsive
Client: Blaus comunicació + participació

http://www.blauscomunicacio.cat/