Jazz Obssessió

PROJECTE: Reportatge festival Jazz Obsessió
Client: Carlos Gil